O Spanetu

Spanet je poslovna agencija za pružanje IT usluga, osnovana 1. marta 2004. u Beogradu.

IT usluge:

 • Pružanje saveta izrada kompjuterskih programa
 • Obrada podataka
 • Projektovanje i izgradnja baza podataka


Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa

 • analiza, projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu zasnovanih na Web tehnologijama
 • analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima
 • razvoj, izrada i davanje dokumentacije za gotove programe, naručene za potrebe specijalnih korisnika
 • razvoj, izrada i davanje dokumentacije za gotove netipične programe
 • pisanje programa prema zahtevima korisnika


Obrada podataka

 • obrada podataka na osnovukorisnikovih ili vlastitih podataka
 • kompletna obrada podataka
 • usluge unošenja podataka
 • upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koji pripadaju drugima

Projektovanje i izgradnja baza podataka

 • aktivnosti u vezi sa bazama podataka
 • razvoj baza podataka: skupljanje podataka iz jednog ili više izvora
 • smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvrđenoj formi
 • dostupnost baza podataka: pružanje podataka u određenom redu ili nizu, direktnim pristupom ili selektivnom dostupnošću svakom korisniku ili određenim korisnicima, zavisno od zahteva