O Spanetu

Spanet je poslovna agencija za pružanje IT usluga osnovana 1. marta 2004. u Beogradu

IT usluge:

 • Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa
 • Obrada podataka
 • Projektovanje i izgradnja baza podataka

 

Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa

 • analiza, projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu zasnovanih na web tehnologijama
 • analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima
 • razvoj i izrada dokumentacije za gotove programe, naručene za specifične potrebe korisnika
 • razvoj i izrada dokumentacije za prilagođene programe
 • pisawe programa prema zahtevima korisnika

 

Obrada podataka

 • obrada javno dostupnih podataka ili korisnikovih podataka
 • kompletna obrada podataka
 • usluge unošenja podataka
 • upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koji pripadaju korisniku

 

Projektovanje i izgradnja baza podataka

 • aktivnosti u vezi sa bazama podataka
 • razvoj baza podataka: prikupljanje podataka iz jednog ili više izvora
 • smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvrđenoj formi
 • dostupnost baza podataka: pružanje podataka u određenom redu ili nizu, direktnim pristupom ili selektivnom dostupnošću svakom korisniku ili određenim korisnicima, zavisno od zahteva