О Спанету

Спанет је пословна агенција за пружање ИТ услуга, основана 1. марта 2004. у Београду.

ИТ услуге:

 • Пружање савета израда компјутерских програма
 • Обрада података
 • Пројектовање и изградња база података

 

Пружање савета и израда компјутерских програма

 • анализа, пројектовање и програмирање система готових за употребу заснованих на веб технологијама
 • анализа потреба и проблема корисника и давање савета о најбољим решењима
 • развој, израда и давање документације за готове програме, наручене за потребе специјалних корисника
 • развој, израда и давање документације за готове нетипичне програме
 • писање програма према захтевима корисника

 

Обрада података

 • обрада података на основукорисникових или властитих података
 • комплетна обрада података
 • услуге уношења података
 • управљање и рад на системима за обраду података који припадају другима

 

Пројектовање и изградња база података

 • активности у вези са базама података
 • развој база података: скупљање података из једног или више извора
 • смештање података: припрема компјутерских записа о информацијама према претходно утврђеној форми
 • доступност база података: пружање података у одређеном реду или низу, директним приступом или селективном доступношћу сваком кориснику или одређеним корисницима, зависно од захтева