Спанет

СПАНЕТ је пословна агенција за пружање услуга у области информационих технологија нарочито веб технологије.


ИТ услуге


Интернет продавница, креирање и администрирање

 • анализа тржишта
 • одређивање маркетиншке стратегије
 • креирање апликације за пословање Интернет продавнице
 • администрирање и одржавање веб сервера
 • администрирање и одржавање сервера базе података
 • администрирање и одржавање апликације продавнице
 • извештавање о пословању


Израда и редизајнирање Интернет презентација

 • анализа потреба,
 • дефинисање циљева,
 • одређивање маркетиншке стратегије,
 • пројектовање информационог решења,
 • графички дизајн,
 • уређивање текстуалног садржаја,
 • програмирање,
 • одржавање,
 • промоција сајта


Пројектовање и изградња база података

 • пројектовање и изградња база пословних података насталих у процесу електронског пословања


Администрирање веб сервера